Voorwaarden

Voorwaarden participatie BB Immobilien GmbH.
 
1- Participanten verkrijgen een aandeel in BB Immobilien GmbH naar ratio van inleg.
 
2- Als voorbeeld: inleg € 100.000,- te verkrijgen 1/5 van 24% van de aandelen = 4,8% van de aandelen.
 
3- Aandelen hebben geen stemrecht maar dienen als verpanding.
 
4- Rente uitbetaling 5% per jaar plus aflossing 2% per jaar.
 
5- Duur van participatie is minimaal 10 aaneengesloten jaren.
 
6- Participaties zijn binnen de gestelde periode, onderhands verhandelbaar, door bemiddeling van Sloos Positions.
 
7- Na afloop van de periode wordt het restant bedrag aan de participant terugbetaald.
 
8- Des gewenst kan de participant zijn deelname periode verlengen met 5 jaren of een veelvoud van 5 jaren.